Zadzwoń do nas +48 530 333 350

[:pl]

Amino Rest

Jedynie maksymalnie szybka regeneracja mięśni po treningu pozwala zatrzymać katabolizm i zapewnia efektywne przyrosty masy mięśniowej. Jeżeli szukasz skutecznego sposobu na szybką regenerację Amino Rest Real Pharm spełni wszystkie Twoje oczekiwania i pozwoli zrealizować każdy cel treningowy!

Amino Rest to najwyższej jakości suplement dedykowany dla zawodowych sportowców oraz amatorów świadomie podchodzących do procesu rzeźbienia swojego ciała. Dzięki połączeniu najwyższej jakości aminokwasów rozgałęzionych BCAA oraz glutaminy w formie instant zauważysz natychmiastowy efekt działania preparatu i maksymalnie wykorzystasz potencjał jego aktywnych składników. Jedynie Amino Rest zawiera tak wysokiej jakości związki w idealnej dla Ciebie proporcji!

 

Amino Rest - regeneracja na maksymalnym poziomie

 

Jak działa Amino Rest?

Unikalna i wiodąca na rynku formuła aminokwasów rozgałęzionych oraz glutaminy pozwala szybko i skutecznie uzupełnić niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu każdego sportowca pulę aminokwasów. Połączenie aminokwasów rozgałęzionych BCAA z glutaminą pozwala zyskać maksymalny efekt szybkiej regeneracji potreningowej, która warunkuje doskonałe przyrosty mięśniowe. Zarówno BCAA, jak i glutamina zapewniają wyjątkowo skuteczny efekty antykataboliczny oraz warunkują sprawną syntezę białkową.

Aminokwasy rozgałęzione BCAA nie mogą być bezpośrednio syntetyzowane przez organizm, co sprawia, że muszą być dostarczane wraz z pożywieniem, a dieta w większości nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej podaży kompleksu BCAA, na który obciążony dużym wysiłkiem organizm wykazuje ogromne zapotrzebowanie.

BCAA, czyli L-leucyna, L-walina i L-izoleucyna to jedyne z aminokwasów, których metabolizm ma miejsce bezpośrednio w mięśniach i jako jedyne wykazują zdolność do w pełni niezależnej stymulacji syntezy białek mięśniowych. Dzięki temu pozwalają skutecznie zahamować szkodliwe reakcje kataboliczne i przyczyniają się do lepszych przyrostów masy mięśniowej. Ponadto BCAA zapewnia ochronę tkanki mięśniowej oraz pozwala szybciej spalać zbędną tkankę tłuszczową, co jest niezwykle ważnym aspektem suplementacji mającej na celu wypracowanie idealnie wyrzeźbionej sylwetki.

Glutamina to także kluczowy dla funkcjonowania organizmu osób aktywnych aminokwas. W przeciwieństwie do BCAA, glutamina należy do grupy aminokwasów endogennych (wytwarzanych przez organizm), jednak bardzo trudno zapewnić jej odpowiednią podaż bazując jedynie na różnorodnej diecie.

Glutamina bierze udział w procesach budowania białek, stanowi doskonałe zaplecze energetyczne oraz zwiększa wytrzymałość treningową i niweluje negatywnie wpływające na motywację uczucie zmęczenia.

Stosując Amino Rest osiągniesz efekty w postaci:

 • Szybkiej regeneracji potreningowej
 • Skutecznej blokady katabolizmu
 • Szybkiej odbudowy mięśni po treningu
 • Lepszej wytrzymałości mięśniowej
 • Redukcji powodowanego wysiłkiem fizycznym zmęczenia
 • Szybkiego przyrostu mięśni
 • Przyśpieszenia spalania tkanki tłuszczowej i ochrony tkanki mięśniowej podczas redukcji

Amino Rest to najlepszy sposób na osiągnięcie doskonałych efektów treningowych. Preparat zawiera jedynie czyste aminokwasy bez zbędnych dodatków w tym węglowodanów, a jego udoskonalona forma ułatwia stosowanie. Jeżeli zależy Ci na szybkiej regeneracji oraz zwiększonych przyrostach masy mięśniowej, to Amino Rest zapewni Ci 100% satysfakcji ze stosowania!

[:en]Only the maximally fast regeneration of muscles after training allow to stop catabolism and assures the effective increase in mass muscle. If you are looking for the effective method of the fast regeneration, Amino Rest Real Pharm will come up to all Your expectations and allows to realism each training aim!
Amino Rest is the best quality supplement designed for professional sportsmen and enthusiasts approaching consciously to the process of shaping their bodies. Thanks to the connection of the best quality branched-chain amino acids BCAA and instant glutamines, you will observe the immediate effect of the preparation’s activity and maximally use the potential of its active components. Only Amino Rest contains so high quality compounds in the perfect proportion for You!

How does Amino Rest work?

The unique and leading on the market formula of branched-chain amino acids and glutamine allows for fast and effective fulfilment of amino acids reserve which is necessary for the correct functioning of each sportsman’s organism. Matching of branched-chain amino acids BCAA with glutamine allows to get the maximum effect of fast after-training regeneration, which conditions the perfect increase in mass muscle. Both BCAA as glutamine assure the exceptionally effective anti-catabolic results and condition the proper protein synthesis.
Branched-chain amino acids BCAA can not be directly syntethetized by the organism, what causes that they must be delivered together with food, and a diet is not able to assure the appropriate supply of the BCAA complex in the majority of cases, and the organism burden with the big effort reveals the great demand.

BCAA, that is L-leucine, L-valine and L-isoleucine are the only ones among amino acids and their metabolism takes place directly in muscles and they as the only ones reveal ability to fully independent stimulation of muscle proteins synthesis. Thanks to it, they allow to stop effectively harmful catabolic reactions and contribute to the better increase in mass muscle. Furthermore, BCAA assures the protection of the muscle tissue and allows to metabolize faster the unnecessary fat tissue, what is an extremely important aspect if supplementation, which has to make the perfectly cared figure.

Glutamine is also the crucial amino acid for functioning of the active people’s organism. Unlike BCAA, glutamine belongs to the group of endogenous amino acids (produced by the organism), although it is very difficult to assure it the appropriate supply basing only on the diverse diet.

Glutamine takes part in processes of creating proteins, this is the perfect energetic base and it increases the training endurance and eliminate the tiredness which is negatively influencing the motivation.

Using Amino Rest you will get the results in the form of:

 • Fast after-training regeneration
 • Effective blockade of catabolism
 • Fast muscle reconstruction after training
 • Better muscle endurance
 • Reduction of tiredness causes by physical effort
 • Fast increase in mass muscle
 • Speeding up the metabolism of the fat tissue and the muscle tissue protection during reduction

 

Amino Rest is the best way for achieving the perfect training effects. The preparation contains only pure amino acids without unnecessary additions including carbohydrates, and its improved form makes it easy to use. If you care for fast regeneration and the enlarged increase in mass muscle, Amino Rest will assure You 100% satisfaction of use!

 

Amino Rest Real Pharm 500g is a highest quality product that guarantees maximum level of regeneration. This is a market leading mix of glutamine and BCAAs.

Amino Rest Real Pharm 500g is based on the instant form material, which is rarely seen in the supplement market, because of its price. The product allows your body to effectively use the BCAAs, which have the ability of independent stimulation of protein synthesis in muscles Providing the combined power of glutamine and branched-chain amino acids at the right moment keeps these processes at the right levels Amino Rest Real Pharm 500g gives you a chance to significantly accelerate regeneration and achieve increased gains The product does not contain redundant fillers or carbohydrates, which makes it even better for your body.[:de]

AMINO REST

Nur maximal schnelle Regeneration der Muskeln nach dem Training lässt Katabolismus stoppen und bietet einen effektiven Gewinn an Muskelmasse. Wenn Sie einen effektiver Weg für eine schnelle Regeneration suchen, wird Amino Rest Real Pharm alle Ihre Erwartungen erfüllen und jedes Trainingsziel erreichen!
Amino Rest ist die Ergänzung der höchsten Qualität für professionelle Sportlern und Amateure, die ihren Körper bewusst bilden wollen. Durch die Kombination von hoher Qualität der Aminosäuren und Glutamin in Form von Instant bemerken Sie einen sofortigen Effekt der schnellen Regeneration nach dem Training. Nur Amino Rest hat Verbindungen von so großer Qualität in den idealen Proportionen für Sie!

Wie funktioniert Amino Rest?

Einzigartige und branchenführende Formel von Aminosäuren und Glutamin schnell und effektiv für das reibungslose Funktionieren des Körpers eines jeden Sportlers ergänzt die Diät mit Aminosäuren. Die Kombination von Aminosäuren mit Glutamin kann die maximale Wirkung der schnellen Wiederherstellungszeit gewinnen, die der ausgezeichnete Muskelwachstum bestimmt. Sowohl BCAA als auch Glutamin bieten hochwirksame antikatabolische Effekte und effiziente Proteinsynthese.

Aminosäuren-BCAA können nicht direkt vom Körper synthetisiert werden, was dazu beiträgt, dass sie mit der Ernährung geliefert werden müssen und die Diät generell ist nicht in der Lage, eine ausreichende Versorgung mit BCAA Komplex zu schaffen, die der Organismus in großer Menge braucht.
BCAA, die L-Leucin, L-Valin und L-Isoleucin ist die einzige Aminosäure, deren Metabolismus erfolgt direkt in den Muskel und die nur die als einzige Fähigkeit hat, die Proteinsynthese zu völlig unabhängigen Stimulation des Muskels zu kommen. Als Ergebnis kann sie wirksam die schädlichen katabolischen Reaktionen hemmen und zum besseren Wachstum der Muskelmasse beitragen. Darüber hinaus schützt BCAA Muskelgewebe und ermöglicht ein schnelleres unnötiges Fett zu verbrennen, die ein äußerst wichtiger Aspekt der Nahrungsergänzung bei der Ausarbeitung perfekt geformten Körper gerichtet ist.
Glutamin ist für das Funktionieren des Körpers der aktiven Aminosäure entscheidend. Im Gegensatz zu der BCAA wird Glutamin aus essentiellen Aminosäuren ausgewählt (durch den Körper produziert), aber es ist sehr schwierig, eine ausreichende Versorgung mit ausschließlich auf der Grundlage verschiedener Ernährung sicherzustellen.

Glutamin wird an den Prozessen der Aufbau von Protein beteiligt, sie bietet eine hervorragende Energieversorgung und erhöht die Ausdauertraining und verringert die negativen Auswirkungen auf die Motivation.

Mit Aminorest erzielen Sie folgende Ergebnisse:

 • Schnellere Regeneration nach dem Training
 • Wirksame Hemmung des Katabolismus
 • Schnelle Wiederaufbau der Muskel nach dem Training
 • Bessere Muskelwiderstadnsfähigkeit
 • Reduzierung der Ermüdung
 • Schnellen Muskelzuwachs
 • Beschleunigung des Fettgewebes und des Schutze des Muskelgewebes während der Reduktion

Amino Rest ist der beste Weg, hervorragende Trainingseffekte zu erzielen. Das Produkt enthält nur reine Aminosäuren ohne Zusätze einschließlich Kohlenhydrate, und seine verbesserte Form macht es einfach zu bedienen. Wenn Sie sich um eine schnelle Regeneration und erhöhte Muskelmasse kümmern, werden die Amino Rest Ihnen 100% Zufriedenheit aus der Anwendung geben![:]

smaki

grapefruit, ice fresh, kiwi-cactus, lemon, lemon-black currant, mango-maracuja, Natural, pineapple, pomarańczowy, Strawberry watermelon, wiśniowy

Spożywanie

Najlepiej spożyć przed i numer partii: patrz na opakowaniu. Zawartość opakowania: 500 g, 43porcji.

opakowanie

[:pl]Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem.[:de]Kühl und trocken lagern und vor Licht schützen.[:]

opakowanie

500g

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “AMINO REST 500G”